Tin tức - SÀN GIAO DỊCH DÂY THUN KHOANH

Kích thước chuẩn dây thun khoanh

Bảng kích thước chuẩn quốc tế về vòng dây chun, dây thun khoanh

Siêu thị dây thun khoanh

Sàn giao dịch dây thun khoanh là siêu thị điện tử chuyên về các loại dây thun khoanh, dây chun nịt lớn nhất Việt Nam

Giá cao su thế giới sẽ tiếp tục tăng trong năm 2017

Giá cao su thế giới sẽ tiếp tục tăng trong năm 2017

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi giá cao su

Được xem là một sản phẩm năng động, cung cầu đa dạng và mang lại nhiều lợi nhuận. Giá cao su vì thế chịu ảnh hưởng từ khá nhiều yếu tố, từ những yếu tố khách quan như thời tiết, thiên tai… cho đến các vấn đề chủ quan như tình hình chính trị, kinh tế, ảnh hưởng từ giá cả mặt hàng khác như dầu, ngoại tệ…

Thị trường cao su Việt Nam

Là một trong những nước đứng đầu về sản lượng cao su trên thế giới, nhưng mức tiêu thụ nội địa lại khá thấp, chỉ chiếm chưa đến 20% tổng sản lượng khai thác theo thống kê năm 2011, còn lại là xuất khẩu thô với giá khá thấp. Các doanh nghiệp sản xuất với nguyên liệu là cao su thì phải mua cao su nhập khẩu từ các nước khác trên thế giới. Đây là tình trạng khá mâu thuẫn của thị trường cao su Việt Nam

Sản phẩm nổi bật

Dây chun khoanh
Dây thun khoanh màu đỏ sản xuất bằng cao su tự nhiên
Dây chun văn phòng phẩm
Dây chun vòng màu vàng sản xuất bằng cao su tự nhiên
Dây thun khổ lớn
Dây thun khoanh sản xuất bằng cao su tự nhiên.
Dây chun màu đỏ
Dây chun xuất khẩu sản xuất bằng cao su tự nhiên
Dây thun không Dầu, không mùi hôi
Dây chun màu vàng sản xuất bằng cao su tự nhiên, không Dầu,...
Dây chun màu đỏ
Dây chun màu đỏ sản xuất bằng cao su tự nhiên
Dây thun màu vàng
Dây thun màu vàng sản xuất bằng cao su tự nhiên
Dây thun màu xanh
Dây thun màu xanh sản xuất bằng cao su tự nhiên
Dây thun cột trái cây
Dây thun màu đen sản xuất bằng cao su tự nhiên
Dây chun màu trắng
Dây chun màu trắng sữa sản xuất bằng cao su tự nhiên
Dây thun trắng sữa
Dây thun trắng sữa sản xuất bằng cao su tự nhiên
Dây thun cột nem
Dây thun màu xanh sản xuất bằng cao su tự nhiên

Kênh video

Fanpage chúng tôi

M.O